Aanvragen

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) is de instantie die de aanvraag voor de Nieuwegein Stadspas afhandelt.

Aanvragen

Wilt u de Nieuwegein Stadspas aanvragen? Dit kan als u in de gemeente Nieuwegein woont en een inkomen hebt dat lager is dan 125% van de toepasselijke bijstandsnorm. De hoogte van 125% van de toepasselijke bijstandsnorm staat in dit overzicht. Er vindt tevens een vermogenstoets plaats. Eigen woning is uitgezonderd.

Digitaal aanvragen met DigiD

U kunt de Stadspas aanvragen via de button ‘Aanvragen’ rechts op deze pagina. U logt in met uw DigiD en doorloopt alle stappen in het formulier. Er staan vragen in over de woonsituatie en financiën van uzelf en van uw eventuele partner of kinderen. Houdt u daarom gegevens hierover bij de hand, zoals salarisstroken en burgerservicenummers (BSN). Het formulier wordt vervolgens naar WIL verstuurd en binnen vijf werkdagen hoort u of u in aanmerking komt voor de Stadspas. Heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen via https://wildirect.wil-lekstroom.nl  

Persoonlijk langskomen bij WIL

Kunt u niet digitaal een aanvraag doen? Komt u dan op maandagmiddag van 13.30-15.30 uur of woensdagochtend van 9.30 t/m 11.30 uur langs bij WIL op de eerste etage van het Stadshuis. (U kunt nu even niet langskomen bij WIL, dit zijn nu telefonische spreekuren. Bel naar 030 70 22 300 voor een afspraak.) 

Meldt u zich bij de balie van WIL met de volgende documenten:

  1. Uw identiteitskaart of paspoort
  2. Uitkerings- of loonspecificaties van de afgelopen 3 maanden
  3. Bankafschriften van de afgelopen drie maanden (vermogen telt mee, eigen woning uitgezonderd)
  4. Eventueel kopie kentekenbewijs voertuig
  5. Bent u student? Een inschrijfbewijs van een erkende onderwijsinstelling en/of een beschikking DUO studiefinanciering

Vervolg

Wanneer u voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u de pas binnen twee weken op uw huisadres.

Vragen over de Nieuwegein Stadspas?

Kijkt u bij veel gestelde vragen op deze website. Belt u naar WIL, (030) 70 22 300, op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur of stuur een e-mail naar info@wil-lekstroom.nl.

undefined

Vraag hier uw pas aan