Veel gestelde vragen

Kom ik in aanmerking voor de Nieuwegein Stadspas?

U kunt in aanmerking komen voor de Nieuwegein Stadspas als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U staat ingeschreven in de gemeente Nieuwegein
 • U bezit de Nederlandse nationaliteit of u heeft een geldige verblijfsvergunning
 • Het gezamenlijk inkomen binnen uw huishouden is niet hoger is dan 125% van de toepasselijke bijstandsnorm.

De hoogte van de toepasselijke bijstandsnorm staat in dit overzicht.

Er vindt tevens een vermogenstoets plaats. Eigen woning is uitgezonderd.

Wat kan ik doen met de Nieuwegein Stadspas?

U kunt met de Nieuwegein Stadspas voordelig gebruik maken van sport- en culturele activiteiten. U ontvangt per persoon korting op één jaarabonnement op één club of vereniging naar keuze. Daarnaast kunt u gebruik maken (onbeperkt) van acties en aanbiedingen. We maken onderscheid tussen lidmaatschappen/contributies en acties. Een lidmaatschap duurt een jaar of een seizoen en hiervoor is contributie verschuldigd. Bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sport- of zangvereniging. Acties duren korter en zijn meestal eenmalig. Denk aan korting op een voetbalclinic of bezoek aan een theatervoorstelling of een museum. Zwemlessen en een bibliotheekabonnement kunnen wel naast een jaarabonnement sport/cultuur worden afgenomen.

Hoe kan ik de Nieuwegein Stadspas aanvragen?

Kijkt u voor meer informatie op de pagina Aanvragen.

Welke bewijsstukken heb ik nodig om een Nieuwegein Stadspas aan te vragen?

 • Een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of verblijfsvergunning, geen rijbewijs)
 • Uitkerings- of loonspecificaties van de afgelopen drie maanden
 • Bankafschriften van de afgelopen drie maanden (vermogen telt mee, eigen woning uitgezonderd)
 • Eventueel kopie kentekenbewijs voertuig
 • Bent u student? Een inschrijfbewijs van een erkende onderwijsinstelling en/of een beschikking DUO studiefinanciering

Wanneer kan ik bij WIL terecht voor een aanvraag?

**In verband met corona kunt u niet langskomen bij WIL op dit moment. Uiteraard kunt u wel bellen.**

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) kan u helpen  met uw aanvraag. Komt u op maandagmiddag van 13.30-15.30 uur of woensdagochtend van 9.30-11.30 uur langs bij de balie van WIL op de eerste verdieping van het Stadshuis en een medewerker helpt u dan verder. U kunt ook op een ander tijdstip een afspraak maken. Neemt u dan telefonisch contact op met WIL via telefoonnummer (030) 70 22 300 tussen 8.30 en 17.00 uur.

Neemt u wel de volgende stukken mee:

 • Een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of verblijfsvergunning, geen rijbewijs)
 • Uitkerings- of loonspecificaties van de afgelopen drie maanden
 • Bankafschriften van de afgelopen drie maanden (vermogen telt mee, eigen woning uitgezonderd)
 • Eventueel kopie kentekenbewijs voertuig
 • Bent u student? Een inschrijfbewijs van een erkende onderwijsinstelling en/of een beschikking DUO studiefinanciering

Hoe lang duurt het na een nieuwe aanvraag voordat ik de Nieuwegein Stadspas heb ontvangen?

Binnen twee weken na de aanvraag krijgt u de Stadspas opgestuurd.

Hoe kan ik de Nieuwegein Stadspas gebruiken?

U meldt zich aan bij de aanbieder van uw keuze. De aanbieder zal uw Stadspas scannen. Op dat moment kan hij zien met welke vergoeding u kunt deelnemen aan de activiteiten. Zie ook de Voorwaarden.

Hoe lang is de Nieuwegein Stadspas geldig?

De Nieuwegein Stadspas is geldig vanaf 1 juli 2021 tot 1 juli 2023, dus gedurende twee jaar.

Ik ben lid van een vereniging en betaal dankzij de Stadspas geen of minder contributie. Ik wil volgend seizoen van club of van sport veranderen. Kan ik dan voor volgend seizoen een ander lidmaatschap aanvragen op de Stadspas?

Ja, dat kan. U meldt zich eerst af bij uw huidige vereniging, zoals u normaal gesproken ook het lidmaatschap van een vereniging beëindigt. Vervolgens meldt u zich aan bij de club van uw keuze.

Mijn Nieuwegein Stadspas is kwijt/gestolen/stuk. Kan ik een nieuwe krijgen?

Bij WIL kunt u een duplicaat van uw Stadspas aanvragen. Een tweede Stadspas krijgt u gratis verstrekt. Moch u uw pas voor een tweede keer verliezen, dan vragen wij voor deze derde pas een vergoeding tegen kostprijs.

Hoe geef ik mijn verhuizing door?

Dit geeft u door aan WIL via (030) 70 22 300. Vergeet u niet uw verhuizing ook door te geven bij Burgerzaken van de gemeente Nieuwegein of uw nieuwe gemeente?

Hoe maak ik bezwaar tegen een besluit om mij geen Nieuwegein Stadspas toe te kennen?

Als uw aanvraag is afgewezen en u bent het daar niet mee eens, dan stuurt u binnen zes weken na de afwijzingsdatum op de beschikking een brief met de reden van uw bezwaar naar:

Het Dagelijks Bestuur Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)
Stadsplein 1B
3431 LZ Nieuwegein

Als WIL uw bezwaarschrift heeft ontvangen, krijg u van WIL een schriftelijke ontvangstbevestiging. Ontvangt u deze niet, neem dan contact op met het secretariaat Bezwaar en Beroep van WIL via (030) 70 22 300. Het is aan te raden uw bezwaarschrift aangetekend te versturen.

Wat moet ik doen als mijn inkomen verandert?

Is het inkomen van uw huishouden hoger geworden dan 125% van het wettelijk sociaal minimum? Geeft u dit door aan WIL. Uw Stadspas blijft wel geldig tot de einddatum. Er worden tevens steekproeven uitgevoerd. Mocht daaruit blijken dat u geen recht meer heeft op de Stadspas, dan wordt deze voortijdig beëindigd.

Ik ben zelfstandige. Kan ik in aanmerking komen voor de Nieuwegein Stadspas?

Ook zelfstandigen kunnen in aanmerking komen voor de Nieuwegein Stadspas, mits ze voldoen aan de inkomensnorm (125% van het wettelijk sociaal minimuminkomen).

Kan ik voor iemand anders een Nieuwegein Stadspas aanvragen?

Ja, u kunt de Stadspas aanvragen voor leden van uw huishouden: uw eventuele partner en minderjarige kinderen. Dit kan automatisch als u digitaal de aanvraagprocedure doorloopt. Uw eventuele partner en inwonende minderjarige kinderen krijgen ieder een eigen pas opgestuurd. Zijn uw kinderen 18 jaar of ouder dan moeten zij zélf de Nieuwegein Stadspas aanvragen.

Hoe kan mijn organisatie als aanbieder meedoen aan de Nieuwegein Stadspas?

U kunt contact opnemen met de coördinator Stadspas via stadspas@nieuwegein.nl of telefonisch via 14030. Zij bespreekt graag met u de mogelijkheden voor samenwerking.

Waarom kiest Nieuwegein voor een eigen Stadspas?

Uit onderzoek blijkt dat te weinig mensen uit Nieuwegein gebruikmaken van de U-pas. Het aanbod van de regionale U-pas sluit niet altijd aan bij de wensen van Nieuwegeinse inwoners. De gemeente Nieuwegein vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen, ook met een laag inkomen, mee kunnen doen in de maatschappij. De gemeente heeft daarom besloten de regionale U-pas te vervangen door de Nieuwegein Stadspas. Het is de bedoeling dat de mogelijkheden van deze Stadspas beter aansluiten bij de wensen van de mensen die hiervoor in aanmerking komen en dat er meer activiteiten in Nieuwegein beschikbaar zijn voor inwoners uit Nieuwegein.

Kan ik na mijn verhuizing naar een andere gemeente de Stadspas blijven gebruiken?

Nee, de Nieuwegein Stadspas is alleen voor inwoners binnen de gemeente Nieuwegein. De Stadspas wordt dus beëindigd als u bent verhuisd.

Vraag hier uw pas aan